Leden 2014

Halleowen

7. ledna 2014 v 14:08 | Jiří Frydrych IX.A |  Akce školy
Naše třída IX.A si letos připravila halloweenský program pro prvňáčky ze třídy I.A paní učitelky Kuběnové. Podle mého názoru byl vydařený a prvňáčci i my jsme si to užili.
Nachystali jsme si několik her a největší úspěch měly hry s jablky.
Jednou byl tzv."applebobbing", kdy děti musely vytahovat ústy jablka z mísy s vodou.
Druhou bylo předávání jablka. Šlo o týmovou hru, při které měl první pod bradou jablko a snažil se ho předat druhému bez pomoci rukou.
Samozřejmě nejvíce se malým kamarádům líbily naše masky. Vymýšleli jsme je s obrovským nadšením, a proto byly náležitě oceněny.
K vidění byly čarodějnice, upíři, smrtka, mumie, morbidní muž s dýkou v hlavě a jiná strašidla.

Jiří Frydrych, IX.A

Balada česká

7. ledna 2014 v 14:07 | Julie Jančálková |  Akce školy
Dne 21.10.2013 na naší škole proběhl literární pořad o tom, co je balada.
Vystupovali tam 4 účinkující: dva starší pánové a starší dáma a doplňovala je mladá dívka. Během programu, který trval asi hodinu, zazněly ukázky tří významných autorů balad- Petra Bezruče, Jiřího Wolkera a Karla Jaromíra Erbena.
Herci odrecitovali a zahráli méně známou Erbenovu baladu Vrba, zajímavá byla Balada o námořníkovi od Wolkera, ale byla docela zdlouhavá a náročná na pochopení.
(Pro zajímavost - Petr Bezruč a Jiří Wolker psali sociální balady, ty vypráví o životě člověka, který má sociální problémy, např. ztráta zaměstnání, smrt živitele rodiny atd.)
Mně osobně se líbily všechny tři balady, ale asi největší úspěch měla balada Petra Bezruče.
Myslím, že i ve skromných podmínkách naší tělocvičny s použitím pěkných rekvizit a úžasným hereckým nasazením se jim vystoupení povedlo.

Julie Jančálková, VI.A

Exkurze

7. ledna 2014 v 14:05 | Matyáš Vávra |  Akce školy
Brzy ráno se všichni sešli před školou a za chvíli jsme mohli vyrazit na dlouhou cestu, která směřovala do papírny ve Velkých Losinách.
Tady nás čekala prohlídka zdejší ruční papírny. Viděli jsme, jak se papír vyrábí,
paní průvodkyně vysvětlovala funkci různých strojů a vyprávěla historii papírny.
Následoval krátký přesun do renesančně-barokního zámku ve Velkých Losinách. Tento zámek se liší od ostatních zejména tím, že neprodělal žádnou opravu a vypadá přesně tak, jak nám ho zanechali Lichtenštejnové. Tento zámek se také nechvalně proslavil pálením čarodějnic. Mohli jsme vidět knihu, kterou se řídily procesy, "Kladivo na čarodějnice".
Poté jsme přejeli do centra přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. V informačním centru nám pán ukazoval, na jakém principu elektrárna funguje. Zhlédli jsme film o vodních elektrárnách a o elektrárně Dlouhé Stráně. Šli jsem se podívat do místnosti s turbínami, kudy vedl dlouhý tunel.
Po prohlídce jsme se jeli podívat na dolní a horní nádrž. Na dolní jsme se moc nezdrželi a na horní foukal silný chladný vítr a mrholilo, což zapříčinilo, že nebylo nic vidět.
A pak jsme se vydali na cestu domů.
Výlet bych si klidně zopakoval.

Matyáš Vávra, VIII.B

Adaptační kurz

7. ledna 2014 v 14:04 | Ondřej Bobiš VI.A |  Akce školy
Adaptační kurz
Adaptační kurz naší třídy 6. A proběhl ve čtvrtek a pátek, 3. a 4. října, tohoto roku. Sraz byl před CVČ Astra. Jako poslední přišel pan učitel, který nás zavedl do našich pokojů. Kluci byli ve dvou pokojích a holky v jednom. Poté, co jsme se ubytovali, všichni odešli do jídelny. Tam se s námi seznámili dva lektoři z Astry, kteří nám řekli všechny důležité informace. Pak jsme se přesunuli do tělocvičny, kde jsme se rozdělili na pány a otroky. Otroci pak kreslili pány a páni kreslili otroky. Potom jsme šli ven, kde jsme hráli hru na kočku a myš a při této hře myš vyklouzla z kruhu ven a kocour vnikl dovnitř. Toho jsme pak uprostřed kruhu mačkali. A také jsme hráli hru Vězení. V této hře nikdo nesměl položit na zem provaz, který jsme drželi. Po dohrání her jsme odešli do jídelny na večeři. K jídlu byly párky. Po večeři jsme odešli do tělocvičny a tam začaly hry pevnosti Boyard. První hra byla na McDonald. Napodobovali jsme různá jídla rychlého občerstvení, např. rovně stojící dvojce představovala hranolky. Druhá hra byla na oříšky a skořápky. Oříšky se musely vyprostit ze sevření skořápek. A třetí hra byla na turisty. Takzvaná "chůze po horách" byla zpestřována "lavinami" a hody kostkou, což znamenalo obměňování chůze se skákáním, s plížením nebo jen ležením. Večerka byla v 11 hodin večer. Nikdo však neusnul. Někteří usnuli až po druhé hodině ráno, většina až v pět. Někteří celou noc nespali, mezi nimi i pan učitel, který musel neustále někoho pouštět na záchod. Ráno se všichni těšili na budíček, který byl v půl osmé. Na snídani byl chleba s máslem a marmeládou. Po snídani jsme se rozdělili na rumy, čaje a kakaa. Pak jsme chodili po městě a různě jsme se fotili. Měli jsme se vyfotit také mezi regály v Albertu. Pan učitel navrhl, že si něco koupíme. Koupili jsme si rohlík a bonbóny. Po zaplacení nákupu jsme se již vraceli do Astry. U parku jsme však zjistili, že jsme nákup nechali v obchodě, a tak se pan učitel musel vracet. U Astry jsme venku hráli další hry. Později byl oběd. Měli jsme nudlovou polévku a těstoviny s masem. Po obědě jsme si prohlédli fotky, které jsme pořídili, a pak jsme šli domů. Myslím, že se kurz všem líbil a že jsme se díky němu poznali jinak, než se známe ze školních lavic.
Ondřej Bobiš, VI.A

Souhrn loňských akcí

7. ledna 2014 v 13:59 | Redake časopsu |  Akce školy
Od začátku školního roku se na naší škole konalo plno zajímavých akcí, které se snažíme průběžně
mapovat a naši redaktoři z nich přinášejí reportáže.
Začali jsme zdařilou tradiční exkurzí pro žáky 8. a 9. ročníku
do Ruční papírny a Muzea ve Velkých Losinách, navštívili
jsme zámek v tomtéž městě a hlavně unikátní přečerpávací
elektrárnu Dlouhé Stráně.
Kvůli špatnému počasí se koncem loňského roku
nepodařilo uskutečnit výlet sedmých ročníků, a tak slíbený
cyklokurz proběl v náhradním termínu v říjnu. Žáci si také
vyzkoušeli dobrodružství nocování ve školní tělocvičně.
Šesťáci se měli možnost poznat také jinak, než ze školních lavic. Obě třídy ve spolupráci s CVČ Astra
ve Frenštátě p.R. prožily dva dny na adaptačním kurzu.
Páťáci zase navštívili hvězdárnu ve Valašském Meziříčí.
Již několik let se zapojujeme do humanitární akce Běh naděje, který se koná pod záštitou Města a
pořádá ho TJ Sokol Frenštát p.R. a naše škola. Mezi žáky má akce velký ohlas a rádi pomohou svojí
účastí dobré věci.
Každý měsíc již mnoho let pořádáme "Veselou školu" pro předškoláky a jejich rodiče. Tady si mohou
žácipod vedením učitelek 1. stupně rozvíjet své dovednosti a schopnosti a seznámit se s prostředím
třídy a školy. Před Vánocemi tyto akce vyvrcholí pracovními dílnami, ve kterých se budou tvořit a
vyrábět vánoční ozdoby, přáníčka a svícny.
Dokladem toho, že zdůrazňujeme pestrou výuku, je zhlédnutí multimediálního programu o
Madagaskaru, který měli žáci možnost vidět v našem kině. Matematické znalosti a logické uvažování
si ověřili při řešení úloh v rámci akce "Přírodovědný klokan".Dále se prostřednictvím opavské
umělecké galerie seznámili s pásmem lidových
iumělých balad z pera K. J. Erbena, F. L.
Čelakovského, J. Nerudy, J. Wolkra či P. Bezruče.
Osmáci a deváťáci se připravují na své budoucí
povoláni velmi odpovědně. Navštívili v rámci
předmětu Světpráce VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a v
Novém Jičíně 21. ročník Přehlídky středního školství
GEMMA. Završením byla nabídka studijních a
učebních oborů středních škol z našeho regionu,
která proběhla v listopadu přímo na půdě naší školy a
byla určena pro žáky i rodiče.
Dvakrát ročně se sbírá starý papír, do této akce se rádi a zodpovědně zapojují hlavně žáci z nižších
tříd a poctivě nosí papírové balíky.
Velkou tradici má patronát deváťáků nad prvňáky a jejich hezká spolupráce. Hned na začátku
školního roku pomáhají "velcí" těm "malým" s orientací ve škole, v jídelně a rádi je navštěvují ve
třídě. Připravují pro ně například "HALLOWEEN" nebo mikulášskou nadílku.
Ani akce družiny nezahálely a dělala se spousta věcí. Jednou z nich byla i zdařilá podzimní drakiáda,
lampionový průvod nebo tvoření adventních věnců, do kterého se zapojili i rodiče.