Únor 2014

Exkurze do firmy Hyundai

11. února 2014 v 22:16 | Karin Kozová |  Akce školy
V úterý 3.12.2013 se třídy 8. a 9. ročníku vypravily nejprve na frýdecký zámek. Tam jsme absolvovali pohlídku se zajímavým výkladem. Upoutala mě například zrcadla nebo zachovaný nábytek z doby baroka a rokoka. Pak jsme zavítali do automobilky Hyundai v Nošovicích,kde nám byl puštěn film o celém provozu a pravidlech chování v závodě. Poté jsme všichni nastoupili do dvou vláčků a společně s průvodcem jsme projeli celým závodem. Po cestě jsme poslouchali informace o těchto pracovištích. Nejvíce mě zaujala práce robotů, kteří mají největší podíl na výrobě aut a každou minutu vyrobí jedno auto. Tato exkurze byla velmi pěkná a poučná.

Beseda o totalitních režimech

11. února 2014 v 22:14 | Matyáš Vávra
V pátek 6.12.2013 proběhla na naší škole beseda o totalitních režimech. Vyprávět o nich žákům 8. a 9. ročníku přišel pan Drahomír Strnadel, bývalý starosta Trojanovic, vlastivědný pracovník, který stojí za vydáním mnoha tisků o obci Trojanovice a vystěhovalectví z Frenštátska, je předsedou Matice Radhošťské.
Beseda začala představením pana Strnadla a následoval jeho samotný výklad. Jelikož v obou totalitních režimech žil, tak vyprávěl něco málo i z vlastní zkušenosti, ale celkově charakterizoval režimy na příkladech života obyčejných lidí. Co ale bylo důležité, že tito lidé pocházeli z Frenštátu a nejbližšího okolí.
Fašistický režim nám přiblížil na životě učitele, jenž působil

v protifašistické organizaci, ale učil i na Tyršově škole, kde má památník. Vyprávěl nám, jak si pro něj přijelo GESTAPO, odvedlo jej a mučilo. Jméno toho učitele zní Raška. Této protifašistické organizaci někdo totiž dodal zbraně(místní přednosta policejní stanice) a fašisti chtěli vědět kdo. Jelikož pan Raška svého kamaráda neudal, fašisti jej poté zabili.
Z doby komunistického režimu nám vyprávěl příběh dalšího člověka. Ale ani tento příběh neskončil jinak než smrtí. Způsob usmrcení měl pro mě určitý morální dopad a byl zajímavý v tom, že komunisti na rozdíl od fašistů konali popravy na provaze a tyto popravy byly zdlouhavé a člověk se při nich trápil. Jak pan Strnadel poté dodal, fašisté zanechávali jakousi důstojnost a člověka netrápili. Používali totiž gilotinu.
Celá beseda byla pro mě určitě velmi poučná, ale zároveň velmi depresivní.

Den otevřených dveří

11. února 2014 v 22:08 | Julie Jančálková |  Akce školy
Den otevřených dveří na ZŠ Záhuní se konal v sobotu 7.12.2013 již tradičně v mikulášském duchu. Proběhly zde různé ukázky výuky, pokusů a práce kroužků. Každého návštěvníka vítali Mikuláš, andělé a čerti, kteří rozdávali dětem bonbóny a výrobky žáků ZŠ. Hodně návštěvníků chválilo krásně vyzdobené třídy a chodby. I výrobky, které byly vyrobeny v aranžerském kroužku, se zalíbily a také byla většina brzy vykoupena. Nejvíce se asi návštěvníkům líbilo v počítačové učebně, kde si mohli i vyzkoušet to, co se učí žáci, např. v programech: GeoGebra, GoogleEarth, Sketch Up… Hodně žáků, učitelů a vedoucích kroužků na naší škole se do této akce zapojilo a patří jim velký dík. Myslím, že všechno úsilí se zúročilo a že se Den otevřených dveří vydařil a také doufám, že k nám přijde hodně předškoláčků na zápis, ať s námi mohou prožít v příštích letech další krásné chvíle 