Květen 2015

Návštěva kostela sv.Martina

18. května 2015 v 22:34 | Ondřej Bobiš VII.A |  Druhý stupeň
Ve čtvrtek 7.5.2015 jsme měli příležitost navštívit kostel sv. Martina ve Frenštátě p.R. Stalo se tak při příležitosti akce "čtvrtečníků", která se pravidelně koná pod záštitou našeho muzea a pan Trubač nám dovolil přidat se k nim a podívat se do prostor, která jsou k vidění vzácně, a hlavně jsme se mohli na cokoli zeptat. Pan farář zde vykládal o nejrůznějších světcích, kteří mají v tomto kostele své sochy. Vylíčil nám jejich příběhy a řekl, čeho jsou patrony. Následovala prohlídka kostela, při které nás pan Trubač provedl sakristií, kde nám ukázal hostie a roucha faráře. Zaujmout mohla také zpovědnice nebo varhany. Myslím si, že to bylo pěkné a že jsme se toho hodně dozvěděli. Nejvíce mi utkvěla v paměti patronka zubařů sv. Apolónie. Nikdy bych si nevšiml atributů, které má v rukou, tedy kleští. Ty jsou symbolem právě zubařů. Také sv. Otýlie s miskou a dvěma očima je zajímavým historickým úkazem. Jako běžný návštěvník bych si spousty drobností nevšiml, proto jsem rád, že jsem se při takové příležitosti tolik nových informací dověděl.

Ondra Bobiš, VII.A

DOD na naší škole

15. května 2015 v 21:18 | Julie Jančálková VII.A |  Akce školy
Dne 24.3.2015 otevřela ZŠ Záhuní své dveře " velikonočně". Od rána mohli rodiče, prarodiče, tety, strýcové…. a všichni známí navštěvovat prostory naší školy, kde se měli možnost dopoledne podívat na své děti do normální výuky a odpoledne se žáci předváděli v zájmových aktivitách, kterým se věnují po vyučování v různých kroužcích. Byly zde ukázky práce biologického kroužku, pracovní výchovy, výtvarné výchovy, chemie, tělocviku, dílen nebo francouzského kroužku… A samozřejmě v tento výjimečný den tu nemohlo chybět velikonoční tvoření, kde si děti i dospělí mohli vytvořit různé velikonoční ozdobičky nebo si třeba namalovat perníček. Ukázalo se i dost studentů-absolventů, kteří se do naší školy chtěli vrátit  (nebo spíše se jen podívat, jestli tato škola ještě stojí) … Nad vším děním jsme bděli my, redaktoři školního časopisu, abychom vám zprostředkovali tyto novinky.

Julie Jančálková,VII.A

Přednáška o Indii

15. května 2015 v 21:14 | Ondřej Bobiš VII.B |  Akce školy
V pondělí 20. 4. 2015 proběhla v kině přednáška o Indii. Dva studenti, cestovatelé z Olomouce, kteří byli v Indii v rámci projektu "Svět kolem nás", vyprávěli o životě lidí od himalájských samot až po velkoměsta. Přednáška byla kombinací filmu a vyprávění cestovatelů s promítáním. Na konci přednášky následovala diskuze, kdy se mohli všichni přítomní ptát na zážitky cestovatelů. Přednáška byla velmi zajímavá a zábavná a budeme se těšit na další přednášky projektu " Svět kolem nás".
Ondra Bobiš, VII.B

Zimní sportovní den pohledem Sáry Hájkové

15. května 2015 v 21:10 | Sára Hájková IX.B |  Akce školy
Dne 6. března 2015 se na naší škole konal námi oblíbený "Zimní sportovní den", kdy si můžeme vybrat jednu z několika sportovních aktivit. Letos nás čekaly sjezdky, běžky, turistika a bruslení.
Já jsem si vybrala bruslení, protože ve Frenštátě je zimní stadion už několik let zavřený, a proto jsme s kamarádkami využily příležitosti si zase pořádně zabruslit . Odjezd byl naplánován na devět hodin ráno zvláštním autobusem od školy. S celou skupinkou z druhého stupně jsme do něho nadšeně v danou hodinu "vlezli" a vydali se do města Kopřivnice na tamní zimní stadion. Po namáhavé přípravě jsme vyrazili na led. První pohyby byly hodně nejisté, ale po rozježdění a pár pádech bylo všechno v pohodě. Pár kluků mělo hokejky a chvíli hráli hokej, nejvíce je motivoval pan zástupce, který hrál s nimi a oni měli velkou snahu ho obehrát. My jsme je nechápaly a v "klídku" si užívaly" volnou jízdu". Po několika hodinách jsme příjemně unaveni nasedli do autobusu a vraceli se zpět do školy. Myslím, že jsme si všichni užili to společně strávené dopoledne.

Sára Hájková, IX.B

Zimní sportovní den pohledem redaktora Ondry Bobiše

15. května 2015 v 21:06 | Ondřej Bobiš VII.B |  Akce školy
Již tradičně se v březnu uskutečnil zimní sportovní den. Žáci si mohli vybrat, jestli pojedou na běžky, lyžovat, bruslit, nebo zda půjdou na turistiku. Někdo zůstal i ve škole. Já jsem si vybral turistiku, a proto je o ní tento článek.

Všichni turisté se sešli v pátek ráno ve škole a poté vyrazili autobusem směr Ráztoka. Následoval výjezd lanovkou na zasněžené a mrazivé Pustevny. Odtud se pokračovalo již slunečnou krajinou ke kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti, kde jsme se vyfotili. Poté již všichni pospíchali do hotelu Radegast na občerstvení. Po něm jsme se vrátili do zmrzlé krajiny a směřovali na Pustevny, odkud jsme sjeli lanovkou na Ráztoku a odtamtud jsme autobusem odjeli zpět ke škole.
Myslím, že akce se vydařila a doufejme, že se bude opakovat i v dalších letech.


Ondřej Bobiš VII.B